FAQ

Spørgsmål
Kan man ventilere en kælder?

Ja, et ventilationsanlæg er en god idé, hvis kælderen er opvarmet hele året

Kan man være sikker på at et evt. for højt radonniveau bliver lavere?

Ja, en ordentlig udluftning vil med sikkerhed mindske niveauet.

Hvordan indreguleres anlægget?

I køkkenet suges 72m3 pr. time, i badeværelser 54m3 pr. time. i bryggerser eller toiletter 36m3 pr. time. det samlede sug i boligen modsvares af næsten den samme indblæsning. typisk blæses samlet ca. 5-7m3 t mindre ind. Indblæsningen fordeles i alle opholdsrum alt efter størrelse og brug.

Larmer anlægget?

Anlægget monteres ofte over bryggers, køkken eller gang ( ikke soveværelse ), mormalt vil anlægget ikke kunne høres nede i boligen. Ved alle ventiler monteres lyddæmpere så lyd fra et rum i boligen ikke kan forplante sig til andre rum. Mellem selve anlægget og de faste rør monteres to store lyddæmpere, anlægget er herefter yderst støjsvagt.

Skal anlægget tilsluttes afløb?

Ja, når det er koldt ude og den gamle fugtige luft møder den kolde varmeveksler sker der en kondensering, anlægget er forsynet med et afløb som føres ned i boligen ( typisk i bryggerset ).

TELEFON

+45 27923292

ADRESSE

Enebærkrattet 9, 2630 Tåstrup.

}

TELEFONTIDER

man – fre: 9:00 – 17:00